CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ju mer vi är tillsammans - fyrtiotalisterna och maten

Helene Brembeck ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan ; Lena Jonsson ; Kerstin Bergström
Stockholm : Carlsson Bokförlag, 2010. ISBN: 9789173312981.- 208 s.
[Bok]

Mappies, Silvverrävar, det grå guldet, jätteproppen Orvar... Det här är en bok om den stora generationsgruppen fyrtiotalisterna och deras matvanor. Mat betyder alltmer när vi blir äldre, matlagning och måltider är dagens fasta hållpunkter och upptar mer tid av vår vardag än då vi arbetar. Mat är också den del av det svenska hushållets konsumtion som kräver mest energi och belastar miljön mest. Även äldre måste därför äta mer resurssnålt och miljövänligt. God mat och god service, hälsa kvalitet, fritt val, vänner, hållbarhet. En ekvation som inte alltid går ihop. Hur vill generationen egentligen ha det med maten och livet i framtiden? Boken bygger på material som insamlats i samband med projektet ”Den mångdimensionella matkonsumenten” , vid Centrum för komsumtionsvetenskap i Göteborg. Här ges en mer fördjupad och helhetlig bild av några grupper 40-talister och om maten i deras liv. Här överbyggs avståndet mellan mediernas oövervinnerliga äventyrare och vård- och omsorgsforskningen bräckliga, sjuka, utsatta människor i behov av vård, omsorg och beskydd. Boken tar oss med på en matresa från 50-talets Sverige fram till idag. Här växer en bild av generationens matminnen, matens sociala betydelse, hälsa och miljötänkande fram. Berättelserna varvas med tidstypiska recept.

Nyckelord: konsumtion, mat, fyrtiotalister


Redaktör Helene Brembeck. Populärvetenskaplig.Denna post skapades 2010-03-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 118848

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Institutionen för kulturvetenskaper (GU)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)
Institutionen för mat, hälsa och miljö (2006-2010)

Ämnesområden

Hushålls- och kostvetenskap
Tvärvetenskapliga studier
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur