CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klimatfrågan, IPCC och Riksdagen

Miljömål men inte tvågradersmål

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2010. - 5 sidor s.
[Rapport]

Växthuseffekten måste ses mot bakgrund av att ökande halt av en växthusgas ger allt mindre temperaturökning. Fortsatta utsläpp kan ge ungefär en halv grads högre temperatur till 2050. Ökningen blir störst i norr och kan därför förbättra vårt klimat något.

Tvågradersmålet uppfylls alltså utan minskade utsläpp. Detta mål har utgått från farhågor om förstärkande effekter. Motverkande återkopplingar är dock mycket starkare och tillåter bara variationer inom ett snävt intervall.

IPCC behöver nu avvecklas eller omstruktureras med nya uppgifter. Dess trovärdighet har successivt raserats via hockeyklubban och en oförmåga att ta avstånd från allmänt spridda fel och överdrifter. Climategate har till slut också avslöjat hur klimatforskningen manipulerats av IPCC:s toppskikt.

Centrala miljömål som giftfri miljö och biologisk mångfald har skymts av klimatfrågans dominans. Forskning, media och politik behöver under 2010 omprioritera från växthusgaser till dessa livsviktiga miljöproblem.

Nyckelord: miljövetenskap, temperatur, växthuseffekt, koldioxid, tvågradersmålet, Climategate


Rapporten svarar mot en presentation vid ett seminarium i riksdagshuset på initiativ av riksdagsledamöter. Länkar har lagts in till visade bilder. Övriga medverkande inbjudna forskare var professorerna Michael Tjernström (SU), Sten Bergström (SMHI) och Peter Stilbs (KTH).Denna post skapades 2010-03-29. Senast ändrad 2010-04-07.
CPL Pubid: 118831

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur