CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrating a wiki in an environment for collaborative language learning

Linda Bradley (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation ; Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) ; Institutionen för pedagogik och didaktik)
Eurocall, "New competencies and social spaces", Székesfehévar, Hungary, Sep 3-6 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-29.
CPL Pubid: 118785

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)
Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) (GU)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur