CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minimal odd order automorphism groups

Peter Hegarty (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Desmond Machale
Journal of Group Theory (1433-5883). Vol. 13 (2010), 2, p. 243-255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We show that 37 is the smallest order of a non-trivial odd order group which occurs as the full automorphism group of a finite group.Denna post skapades 2010-03-29.
CPL Pubid: 118749

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur