CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of passivation methods for HBV diodes

Aleksandra Malko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Johanna Liljedahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Gigahertz Symposium 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, BCB passivation, THz technologyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 118734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)