CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Composite Right/Left Handed Transmission LinePhase Shifter using Ferroelectric Varactors

Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proc. of GigaHertz 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: baluns, capacitors, high-pass filters, inductors, low-pass filters, MMIC, prototypes, surface mount technologyDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur