CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A SANS study of 3PEG-LiClO4-TiO2 nanocompostive polymer electrolytes

C. Karlsson ; A.S. Best ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; J. Kohlbrec her ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Macromolecules Vol. 38 (2005), p. 6666.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur