CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of mixed alkali/alkaline-earth silicate glasses from neutron diffraction and vibrational spectroscopy

C. Karlsson ; Ezio Zanghellini (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; B. Roling ; D.T. Bowron ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 72 (2005), 6, p. 064206.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur