CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imrovement of Wetting and Absorption of Lignocellulosic Fibers by Means of Gas Phase Ozonation, Langmuir, 21, 160-165 (2005)

Max Östenson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
(2005)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-08-27.
CPL Pubid: 11857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur