CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 210 GHz radar system for 3D stand-off detection

Jan Svedin ; Staffan Rudner ; Gunnar Thordarsson ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Sten E. Gunnarsson ; Morteza Abbasi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Tomas Bryllert (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
GigaHertz Symposium 2010 p. 71. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: terahertz radar, FMCW radars, HBV, MMIC


Lund, March 9-10 2010.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-26. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 118569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)