CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Various Epitaxial Lift-off Methods for Heterostructure Barrier Varactor

M. Hadi Tavakoli Dastjerdi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
GigaHertz Symposium 2010 p. 72. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, epitaxial lift-off techniques, wafer bonding


Lund, March 9-10 2010.Denna post skapades 2010-03-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 118565

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)