CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of the influence of KCl on the corrosion of 304L exposed to 5% O2 + N2

Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Jan Froitzheim ; Jesper Pettersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
16th International Corrosion Congress, September 19-24 2005, Beijing, China p. Paper 6-45. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Alkali Induced High Temperature Corrosion of Stainless Steel - Experiences from Laboratory and Field


Microscopy investigation of the high temperature corrosion of iron and two stainless steels


Microscopy of high temperature oxidation of iron and some stainless steels