CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Suggested New Fragment Separator ACCULINNA-2

A. S. Fomichev ; G. M. Ter-Akopian ; V. Chudoba ; A. V. Daniel ; M. S. Golovkov ; V. A. Gorshkov ; L. V. Grigorenko ; S. A. Krupko ; Y. T. Oganessian ; S. I. Sidorchuk ; R. S. Slepnev ; S. V. Stepantsov ; S. N. Ershov ; V. K. Lukyanov ; B. V. Danilin ; A. A. Korsheninnikov ; V. Z. Goldberg ; M. Pfutzner ; I. G. Mukha ; H. Simon ; O. B. Tarasov ; N. K. Timofeyuk ; Mikhail V. Zhukov (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; K. Lawrie ; R. T. Newman
Acta Physica Polonica B (0587-4254). Vol. 41 (2010), 2, p. 475-480.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present new project of fragment separator ACCULINNA-2 that is being planned to be constructed in Flerov Laboratory of Nuclear Reaction, JINR. The ACCULINNA-2 facility is not, intended to compete with the, new large in-flight RIB facilities. It, should complement the existing/constructed facilities in certain fields. Namely, ACCULINNA-2 should provide high intensity RIBs in the lowest energy range attainable for in-flight separators.Denna post skapades 2010-03-25. Senast ändrad 2017-08-16.
CPL Pubid: 118470

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Kärnkemi

Chalmers infrastruktur