CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Empirical Studies of Passenger Behaviour and the Creation of Personas. Appendix to D2.1.2. On Board Passenger Flow Simulation Tool. Report to the EBSF project.

Torbjörn Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Li Wikström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 60 s.
[Rapport]

Nyckelord: public transport, passenger, behaviour, personasDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-25. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 118464

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur