CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Digital Cross-Correlators: Two Approaches

Erik Ryman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; A. Emrich ; J. Embretsen ; J. Riesbeck ; S. Andersson ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of Gigahertz Symposium (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-24. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 118403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


A Cross-Correlator for the Remote Sensing of Earth by Synthetic Aperture