CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma physics: Turbulence at a pinch

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Nature Physics (1745-2473). Vol. 6 (2010), 3, p. 167-168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: transportDenna post skapades 2010-03-23. Senast ändrad 2016-07-26.
CPL Pubid: 118292

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur