CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysis of educational structures, educational organizations, legal provisions and “common practice"

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Chemnitz : Chemnitz Unversity, 2006.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-03-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 118249

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Internationell pedagogik

Chalmers infrastruktur