CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Social behaviour and intercultural competence

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
European Concept for the additional Qualification Mechatronic of skilled Personnel in the globalized industrial Production (2006)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2010-03-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 118248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Internationell pedagogik
Pedagogiskt arbete
Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur