CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vibrational properties of proton conducting double pervoskites

Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; P Berastegui ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics Vol. 176 (2005), p. 2971.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Solid state proton conductors: hydrated perovskites and hydrated alkali thio-hydroxogermanates