CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An abstraction theorem for pure type systems

Jean-Philippe Bernardy (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Patrik Jansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Ross Paterson
(2010)
[Preprint]

Nyckelord: Parametricity, Pure type systems


preprint of a technical report containing technical material related to our paper "parametricity and dependent types"Denna post skapades 2010-03-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 118136

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Teoretisk datalogi
Datalogi

Chalmers infrastruktur