CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure and functionality of PVdF/PAN based, composite proton conducting membranes

Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M.A. Navarra ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; S Panero ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; B Scrosati
Electrochimica Acta (0013-4686). Vol. 50 (2005), 19, p. 3992-3997.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11811

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur