CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmonic Sensing Characteristics o f Single Nanometric Holes

Tomas Rindzevicius (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Y. Alaverdyan ; A. Dahlin ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Duncan S. Sutherland (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Nano Letters Vol. 5 (2005), 11, p. 2335-2339.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur