CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamics of vehicle-deck interactions

Junbo Jia (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion)
Proceedings of the Fourth China-Japan-US Symposium on Structural Control and Monitoring (SSCM 2006) in Hangzhou, China, October 16-17, 2006 Vol. Published on CD-ROM (2006), p. 8.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-17. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 118037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs utformning och konstruktion (2005-2006)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur