CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Researchers on the track of wheel-rail interaction

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för tillämpad mekanik)
Railway Gazette International Vol. 159 (2003), 6, p. 397-399.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 118036

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur