CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomic evaluation of child car seats – comfort and usability

Ingrid Pettersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Proceedings of the Nordic Ergonomic Society (NES) Conference, Oslo, Norway, 9-11 October, 2005. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: child seats, ergonomics, usabilityDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur