CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated inductors on liquid crystal polymer substrate for RF applications

Gang Zou (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Hans Gronqvist ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Circuit world (0305-6120). Vol. 32 (2006), 1, p. pp41-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 11799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur