CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized Besicovitch spaces and application to deterministic homogenization

Mamadou Sango ; Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Jean Louis Woukeng
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-03-16.
CPL Pubid: 117972

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:14