CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Influence of Temperature on Oxide-Scale Formation during Erosion--Corrosion

Rikard Norling (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Anders Nylund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Oxidation of Metals (0030-770X ). Vol. 63 (2005), 1-2, p. 87 - 111 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: erosion--corrosion, surface analysis, AES, XPS, particle strengtheningDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 11793

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur