CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum dispersion measurements for Pt/BaO/Al2O3, NOx storage catalysts

Jazaer Dawody (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lisa Eurenius (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hussam Abdulhamid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Applied Catalysis A: General (0926-860X). Vol. 296 (2005), 2, p. 157-168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this investigation different experimental methods to determine the platinum dispersion of Pt/BaO/Al2O3 NOx storage catalysts are compared. The dispersion of platinum is determined independently using temperature programmed desorption of CO, dissociation of N2O, static volumetric CO and H2 chemisorption, dynamic CO chemisorption and transmission electron microscopy. For Pt/BaO/Al2O3, reproducible results are obtained when the platinum dispersion is determined from N2O dissociation, CO and H2 chemisorption. However, repeated CO-TPD experiments result in decreased amount of desorbed CO, which limits this method to determine platinum dispersion for Pt/BaO/Al2O3 samples. For Pt/Al2O3, similar values for platinum dispersion are obtained for all methods used in the study. In addition to the platinum dispersion investigations, the surface morphology of Pt/BaO/Al2O3 samples and the distribution of different elements are studied using SEM-EDS. The SEM-EDS analyses show that the platinum is evenly distributed over the entire sample surface, while the distribution of barium is more uneven.

Nyckelord: Characterization, Platinum dispersion, TEM, SEM, EDS, CO chemisorption, CO TPD, H2 chemisorption, N2O dissociation, BariumDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 11791

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Miljökemi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Experimental studies of NOx storage catalysts -Preparation, characterisation, NOx regeneration and sulfur deactivation