CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erosion–corrosion of Fe- and Ni-based tubes and coatings in a fluidized bed test rig during exposure to HCl- and SO2-containing atmospheres

Rikard Norling (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Anna Nafari (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Anders Nylund (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Wear Vol. 258 (2005), 9, p. 1379-1383.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Erosion–corrosion; Fluidized bed combustion; FBC; Laser-cladded coating; Austenitic alloy; Ferritic alloyDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-09-01.
CPL Pubid: 11787

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur