CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of cryogenic 2-14 GHz Eleven feed for reflector antennas for future radio telescopes

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Benjamin Klein ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; M. Zamani
Gigahertz Symposium 2010, Lund University, 9-10 March 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 117865

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur