CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipath emulator for Simulation of wireless terminals' performance

Nima Jamaly (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Gigahertz Symposium 2010, Lund University, 9-10 March 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-15.
CPL Pubid: 117861

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur