CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cryogenic 2-14GHz low noise receiver for radio astronomy using Eleven feed

Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Leif Helldner (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Benjamin Klein ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; M. Zamani ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Gigahertz Symposium 2010, Lund University, 9-10 March 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-03-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 117860

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (2005-2010)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur