CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nitride precipitation during high temperature corrosion of ductile cast irons in synthetic exhaust gases

Frederic Tholence (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Mats Norell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Journal of Physics and Chemistry of Solids Vol. 66 (2005), 2-4, p. 530 - 534.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Nitride, Oxidation, Cast iron, Exhaust, SiMo, Ni-resistDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11786

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur