CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of diversity gains of wideband antennas measured in anechoic and reverberation chambers

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Nima Jamaly (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ahmed Hussain (Institutionen för signaler och system)
Gigahertz Symposium 2010, Lund University, 9-10 March 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-15. Senast ändrad 2013-03-06.
CPL Pubid: 117841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur