CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concept of gap waveguide and measured results for first demonstrator

Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ahmed Kishk
Gigahertz Symposium 2010, Lund University, 9-10 March 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-15. Senast ändrad 2010-08-27.
CPL Pubid: 117833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur