CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FEM-FDTD hybrid simulation of antennas in vehicles

Yading Li (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Yueqiang Liu (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Thomas Rylander (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Peter Ankarson ; Jan Carlsson
Antenn 03 - Nordic Antenna Symposium (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2013-03-06.
CPL Pubid: 11780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur