CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of harmonic generation in a suspended graphene

Omid Habibpour (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
GigaHertz Symposium 2010 p. 69. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper we investigate harmonic generation in suspended graphene illuminated with a 100 GHz pumping signal.

Nyckelord: Graphene, frequency multipliers, terahertz sources


Lund, March 9-10 2010.Denna post skapades 2010-03-13. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 117789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)