CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of broadband transition from waveguide to microstrip

Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Pär Ingelström (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Jan Stake (Institutionen för mikroelektronik) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
RVK 02 - Radiovetenskap och Kommunikation 2002 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)
Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur