CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field test of superheater corrosion in a CFB waste boiler: Part II - Scale formation characteristics

Petter Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Mats Norell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Materials and Corrosion (0947-5117). Vol. 56 (2005), 8, p. 550 - 560.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: waste boiler, CFB, superheater, deposit induced corrosion, alkali chloride, ferritic steel, martensitic steel, austenitic steel, nickel-based alloyDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 11775

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur