CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural changes in gold nanoparticles upon pulsed laser irradiation

Lisa Eurenius (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Yury Alaverdyan (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Dinko Chakarov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Proceedings of the 8th Inter American Congess of Electron Microscopy (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 11773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur