CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lignocellulose biodegradation

Ethanol from Lignocellulosic Materials

Claes Niklasson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi och biovetenskap)
: ACS, 2004. ISBN: 0-8412-3876-6.- 400 s.
[Bok]


Denna post skapades 2010-03-11.
CPL Pubid: 117716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur