CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forms of examination – Effects on the way students approach a learning strategy”,

Said Irandoust (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
conf preceeding Manilla 2000 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-03-11.
CPL Pubid: 117715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur