CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternating fluorene copolymer–fullerene blend solar cells

O Inganäs ; F Zhang ; X Wang ; A Gadisa ; NK Persson ; M Svensson ; Erik Perzon (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; W Mammo ; Mats R. Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Organic Photovoltaics: Mechanisms, Materials and Devices (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Halvledarfysik
Polymerkemi

Chalmers infrastruktur