CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive mesh techniques for the FEM-FDTD hybrid solver

Pär Ingelström (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
EMB 01 - Electromagnetic Computations, Methods and Applications (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur