CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of CFD models for fluidized beds - particle models, solvers and experimental validation

Klas Johansson ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Alf-Erik Almstedt (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Proceedings of the 3d international symposium of two-phase flow modelling and experimentation, Pisa, Italy (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluidized bed, modelling, particlesDenna post skapades 2007-03-05.
CPL Pubid: 11768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur