CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Compact 340 GHz Heterodyne Imaging System

Robin Dahlbäck (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Biddut Banik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Bioeffekter) ; Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
GigaHertz Symposium 2010 p. 74. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-03-11. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 117647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system, Bioeffekter (2005-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur