CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Random patterns of non-overlapping convex grains

Marianne Månsson (Institutionen för matematisk statistik) ; Mats Rudemo (Institutionen för matematisk statistik)
Advances in Applied Probability Vol. 34 (2002), p. 718-738.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-03-10.
CPL Pubid: 117642

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur