CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Iterative Solution of Maxwell's Equation with Finite Elements

Andre Jaun ; Karin Blomkvist ; Anders Bondeson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar) ; Thomas Rylander (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar)
8th European Fusion Theory Conference (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 11764

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar (1900-2004)

Ämnesområden

Beräkningsfysik

Chalmers infrastruktur