CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overheating and undercooling during melting and crystallization of metal nanoparticles

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Markus Schwind (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Physica E- Low-dimensional systems & nanostructures (1386-9477 ). Vol. 42 (2010), 7, p. 1990-1994.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Metal nanoparticles; first-order phase transitions; melting; crystallization; classical nucleation theory; interfacial tension; lattice strainDenna post skapades 2010-03-10. Senast ändrad 2013-02-05.
CPL Pubid: 117638

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur